• GRÀCIA

  BARRI

  MATEMÀTIC

 • Qui som?

  Gràcia, barri matemàtic és un projecte del CRP de Gràcia que comprèn diverses activitats i actuacions entorn a l'ensenyament de les Matemàtiques a l’educació primària des d’una òptica competencial, productiva i manipulativa. És un espai d'informació i formació, però també vol incitar l'experimentació i la divulgació d'activitats, materials i reflexions entre el professorat de la nostra zona.

   

  Al voltant d’aquesta activitat s’ha bastit tota una “infraestructura” educativa amb l’objectiu de conèixer, analitzar i elaborar activitats que impliquin processos propis del pensament matemàtic, aprofitant sempre que és possible l'entorn del barri. Alguns components d’aquesta infraestructura són:

  • Publicació web on es recullen i comenten  materials manipulatius destinats a l’alumnat d’Educació Primària.
  • Creació d’un laboratori o espai d’experimentació al nostre CRP on es recullen materials manipulatius i es realitzen tallers dedicats a formació de docents com, per exemple:  probabilitat, cubs encaixables, poliedres, geometria plana, 10 materials per a l'ensenyament de les matemàtiques, geometria 2d/3d...
  • Configuració d’un grup estable de mestres, entusiasmats i molt actius, que ens ha permès disposar al nostre territori d’una “massa crítica” de docents, és a dir, d’un grup de professionals de l’educació que segueixen, proposen, critiquen i ens donen pistes o suggeriments que ens marquen un camí de millora i innovació contínues.
 • Coordinació

  David Barba

  En David és professor emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a la Facultat de Ciències de l’Educació.

   

  Des de fa anys coordina, juntament amb la Cecília Calvo, professora de matemàtiques a l'Escola Sadako, diversos grups de treball formats per docents, des d’on s'han generat nombroses activitats riques per dur a l’aula, i s'han presentat materials i propostes didàctiques innovadores.

 • Jornades matemàtiques

  27/11/17 a les 17:30 h

  Biblioteca Jaume Fuster

  L’Anton forma part del grup Cúbic de Didàctica de les Matemàtiques de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona (UB) i del Museu de Matemàtiques de Catalunya (mmaca). Ha estat catedràtic de Matemàtiques a secundària, professor de Didàctica a la Facultat de Matemàtiques de la UB i membre del CESIRE CREAMAT.

   

  Ara està jubilat però ben actiu. S’ha especialitzat en l’ús de materials manipulatius i d'activitats d'experimentació en l'educació matemàtica i, recentment, ha assessorat al Departament d’Ensenyament sobre la concreció pràctica de possibles línies de millora en l’ensenyament de la geometria. També desenvolupa activitats de formació del professorat i de divulgació matemàtica.

   

  En Jordi és llicenciat en matemàtiques per la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona (UB). Actualment és professor a l'Institut Baix a mar de Vilanova i la Geltrú, i a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB. Forma part del grup Cúbic de Didàctica de les Matemàtiques de la UB i és professor del projecte Estalmat.

   

  El seu dia a dia gira entorn de Laboratori de matemàtiques on treballa. És un apassionat de la resolució de problemes lligats a l'experimentació, sobretot, amb materials manipulatius i GeoGebra. Darrerament, està treballant molt en els entorns d'aprenentatge STEM i, actualment, forma part d'un equip de formadors en la matèria.

  31/01/18 a les 17:30 h

  Escola Rius i Taulet, Pl. Lesseps 19, Barcelona

  Llicenciada en Matemàtiques (Universitat de la República, Uruguai), Professora d'Ensenyament Secundari (Institut de Professors "Artigas", Uruguai) i Doctora en Didàctica de les Matemàtiques (Universitat Autònoma de Barcelona). Professora de matemàtiques des d'etapes d'ensenyament obligatori (actualment a l'Escola Sadako) a formació de mestres i professors en institucions diverses.

   

  Autora de diversos articles en revistes dirigides a docents. Coautora de publicacions per a alumnes de Primària amb l'editorial Barcanova. Coautora del llibre Aprendre a ensenyar matemàtiques en l'educació secundària obligatòria editat per Síntesi. Ponent en diferents congressos, seminaris i jornades organitzades per associacions de professors. Participant activa en xarxes de mestres i professors a través de Twitter i blogs, a nivell personal o com a part del projecte PuntMat.

  28/02/18 a les 17:30 h

  Escola Rius i Taulet, Pl. Lesseps 19, Barcelona

  La Carme és professora emèrita de la Universitat de Barcelona (UB) al Departament de Didàctica de les Ciències experimentals i la Matemàtica. És llicenciada en Ciències Matemàtiques i mestra.

   

  S’ha especialitzat en ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques en l’ensenyament obligatori. És assessora del Departament d’Ensenyament en aspectes curriculars, d’avaluació i competències matemàtiques. Ha publicat nombrosos articles sobre l’ensenyament de les matemàtiques i sobre la formació del professorat d’Educació Primària i ESO.

 • Jornada d'inici de curs

  Intercanvi d'experiències de les escoles de Gràcia i conferència de cloenda

  La seducció matemàtica

  Claudi Alsina

  Inscripció

  05/09/18 a les 9:30 h

  Biblioteca Jaume Fuster

  És matemàtic, especialista en equacions funcionals, desigualtats, lògica borrosa, espais mètrics probabilístics, geometria de Gaudí, visualització de demostracions sense paraules, educació matemàtica i divulgació.

   

  Es vaig llicenciar i doctorar en Matemàtiques a la Universitat de Barcelona i va cursar estudis de postgrau a la University of Massachusetts (USA).

   

  Ha estat catedràtic de Matemàtiques a la Universitat Politècnica de Catalunya durant 33 anys. Ha publicat més de 60 llibres, més de 200 articles de recerca i més de 200 articles d’educació i divulgació. Ha dirigit 16 tesis doctorals i ha impartit més de 1.000 conferències arreu del món.

 • Píndoles matemàtiques

  Les píndoles matemàtiques són una nova tipologia de taller vinculada al projecte Gràcia barri matemàtic i als recursos del laboratori matemàtic del CRP de Gràcia.

   

  Les píndoles són una modalitat formativa on establir les bases del coneixement d’un assumpte concret. La practicitat i la curta durada són essencials. Estan pensades per aprofundir en temàtiques molt acotades i en poc temps adquirir coneixements específics. Emprem el concepte de “píndola” perquè es tracta d’una formació comprimida: amb una píndola de 15-20 minuts ja n’hi ha prou per adquirir els coneixements necessaris per poder fer servir a l’aula els recursos que es mostraran.
   

  Trobareu a continuació les fitxes de les activitats proposades en cadascuna de les píndoles, sempre associades a algun dels materials del nostre laboratori matemàtic.

  Bloc: numeració i càlcul

  Tres activitats:

  • Construcció  i coneixement de la graella 
  • Les taules sobre la graella 
  • Restes sobre la graella

  Bloc: espai i forma

  Tres activitats:

  • Desenvolupament del cub
  • Cubs de dos colors
  • Teorema d'Euler